Testler

Uygulanan Testler

Zeka (IQ) ve Yetenek Testleri

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-4 (WISC-IV)
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Harris Bir İnsan Çiz Testi (GOOD ENOUGH) (Projektif amaçla da kullanılabilir)

Gelişim Testleri

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Gelişimsel Tarama Testi (DENVER-II)

Ergoterapi Duyusal, Algısal ve Motor Değerlendirme Testleri

 • Dunn Duyu Profili Değerlendirme Testi (DUNN SENSORY PROFILE)
 • The Short Child Occupational Profile (SCOPE)
 • Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA)

Dikkat ve Algı Testleri

 • D2 Dikkat Testi
 • Görsel Motor Algı Testi (BENDER GESTALT)
 • Burdon Dikkat Testi

Okul Olgunluğu Testleri

 • Marmara Olgunluk Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Görsel Algılama Testi

Otizm Değerlendirme Testleri

 • Otizm Erken Tanı Tarama Testi (M-CHAT)
 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2-TV)

Dil ve Konuşma Değerlendirme Testleri

 • Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)
 • Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ)
 • Resim Kelime Tanıma Testi (PEABODY)
 • Ankara Artikülasyon Testi (AAT)
 • Türkçe Sesletim ve Sesbilgisi Testi (SST)
 • Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2)
 • Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)
 • Kekemelik Şiddeti Değerlendirme Aracı (SSI-IV)
 • Konuşmacının Kekemelik Deneyiminin Değerlendirilmesi (OASES)
 • Louis Kekemelik ve Yaşama Bakış Envanteri (SL-ILP-S)

Kişilik Testleri

 • Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Projektif Testler

 • Mürekkep Lekesi Testi (RORSCHACH)
 • Çocuk Algı Testi (CAT)
 • Psikanalitik Öykü Testi (Luisa Düss)
 • House Tree Person (HTP)
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Resim Çizme Testi (MADTZ)

En kısa süre ve en etkili biçimde,size en uygun yöntemi kullanarak

mevcut probleminizi aşmanıza yardımcı olabilmemiz için

lütfen randevu alınız.

Randevu Al

Facebook