DIR Floortime

DIR® FLOORTIME

Stanley Greenspan tarafından geliştirilen DIR® Modeli insan gelişimini anlamaya yönelik temel bir çerçeve sunarak sosyal-duygusal gelişimin doğumdan başlayan ve yaşam boyu devam eden kritik rolünü açıklamaktadır. Aynı zamanda her bireyin dünyayı nasıl algıladığı ve dünya ile nasıl etkileşime geçtiğini anlamaya yardımcı olmaktadır.

DIR® Floortime özellikle izole davranışlar ve becerilere odaklanmak yerine sosyal, duygusal ve entellektüel kapasitelerin sağlıklı bir biçimde inşa edilmesini amaçlamaktadır.

D (Developmental): Gelişimsel

Bireyin perspektifinden gelişimsel açıdan nerede olduklarını ve nereye yöneldiklerini tanımlar. Bireyin eşsiz gelişim sürecini anlamak, her bireye kendi kişisel gelişim yolculuğunda saygı duyulması ve rehberlik edilmesi için alan tanımak anlamına gelir.

I (Individual): Bireysel

Her bireyin etrafındaki dünyayı algılayabilmesi, düzenleyebilmesi, yanıtlayabilmesi ve anlamlandırabilmesini sağlayan benzersiz yolları vardır.

R (Relationship-Based): İlişki Temelli

İlişkilerin gelişimimizi nasıl beslediğini açıklar. İnsanlar sosyal varlıklardır ve ilişkiler insani gelişimimizin anahtarıdır. DIR® Modeli gelişimi desteklemek için bu ilişkilerin anahtar rolü olan duygusal boyutunu kullanır.

DIR® Floortime özellikle otizm spektrum bozukluğu veya diğer gelişimsel ya da duygusal güçlüklerde etkili bir yaklaşım olmakla beraber tüm çocuklarda sağlıklı gelişimi desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Kaynak: http://www.icdl.com/dir

DIR Floortime Terapisti – DKT Ayşe Işıldar

Tüm Hizmetlerimiz

DIR Floortime

DIR® FLOORTIME Stanley Greenspan tarafından geliştirilen DIR® Mode...

Read more

Dil ve Konuşma Terapisi

...

Read more

Ölçme ve Değerlendirme

Bireyin sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak ve kendini en veriml...

Read more

Gelişim Takibi

İnsanın kişiliği, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimi özelli...

Read more

Çocuk, Ergen ve Aile Danışmanlığı

Çocuk, ergen ve aile danışmanlığında bireyin kendini tanıması,...

Read more

Psikolojik Testler

...

Read more

En kısa süre ve en etkili biçimde,size en uygun yöntemi kullanarak

mevcut probleminizi aşmanıza yardımcı olabilmemiz için

lütfen randevu alınız.

Randevu Al

Facebook